niedziela, 8 września 2013

Nie rozmyślaj! Po prostu żyj!

"Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście. Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie. Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...] Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz. To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń. Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz. Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć ci dech w pier­siach." - Chirurdzy

Chcę dziś was przekonać, żebyście skończyli myśleć, a zaczęli żyć. Chodzi mi o rozmyślanie, odpływanie do idealnego świata w naszej wyobraźni, gdzie wszystko ma się po prostu perfekcyjnie. Chociaż to bardzo przyjemne choć przez chwilę znaleźć się w świecie bez wad, gdzie nasze życie układa się zawsze tak jak chcemy, niczym z filmu, mamy idealnego chłopaka, przyjaciół, a gdy tylko czegoś zapragniemy to tak po prostu bez żadnego wysiłku to osiągamy, ale wierzcie mi, późniejsze powroty do rzeczywistości, w której nie zawsze rzeczy idą po naszej myśli, może człowieka wykończyć.
weheartit.com
 Życie nie jest niestety, a może stety takie proste. Musimy się nauczyć doceniać wszystkie te drobne szczęśliwe momenty, na które składa się nasza codzienność, dążyć do osiągania naszych celów mimo, że wymaga to dużo wytrwałości i na pewno na naszej drodze spotkamy przeszkody, które będziemy musieli pokonać, ale warto. Więc zamiast błądzić myślami po idealnej krainie, skup się na chwili obecnej, czerp z niej jak najwięcej, doceniaj każdy moment, a jeśli rzeczywistość ci się nie podoba po prostu dąż do zmienienia jej zamiast przenosić się w świat wyobraźni, a późniejsze powroty w realny świat tylko nas unieszczęśliwią. Więc dziś proszę Was, spróbujcie zmienić swoje nawyki i skupcie się na tym co teraz, wiem, że to nie łatwe, ale ważne jest również to, żeby znaleźć sobie jak najwięcej zajęć, a nie każdą wolną chwilę, spędzać na bezczynnym siedzeniu, bo wtedy nasz umysł mimowolnie odpływa w ten lepszy świat, jeśli nie masz co robić poczytaj książkę, poćwicz, doskonal język, naucz się czegoś nowego, spotkaj ze znajomymi tylko nie myśl! ;-)

A tu są przedstawione badania, które wykazują, że dzięki skupianiu się na chwili obecnej, zamiast rozmyślania jesteśmy szczęśliwsi :-)


1 komentarz:

  1. Zgadzam się po części. No bo rozmyślanie o idealnym świecie jest pewnego rodzaju motywacją, próbujemy osiągnąć ten wymarzony stan. Oczywiście z umiarem, bo wiadomo że życie to nie bajka ;)

    OdpowiedzUsuń